70104883

Хамтрагч байгууллага

Нүүр хуудас / Хамтрагч байгууллага

Separ – дизель шүүлтүүр

Separ – Дизель шүүлтүүр

Дизель түлшний ус болон бусад бохирдолтыг таван дамжлагатайгаар цэвэршүүлнэ. Түлшний системийг бохирдолтоос үүсэлтэй эвдрэлээс бүрэн хамгаална. Дэлгэрэнгүй...