70104883

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ

Нүүр хуудас / Үйлдвэрлэгчид / Үйлдвэрлэгч

Kleen oil – тосны шүүр

Kleen oil – Тосны шүүр

Системийн тосыг ашиглалтын явцад тогтмол цэвэршүүлнэ. Бохирдолтоос үүсэлтэй эвдрэлээс бүрэн хамгаална. Тос солих хугацааг уртсана, үндсэн системд нөлөөлөхгүй. Дэлгэрэнгүй...